Protecció de dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades s’ha afegit al nostre registre per tal de mantenir la nostra relació comercial o professional. Si ho desitgeu, podeu emprar els vostres drets a accedir, rectificar, cancel.lar o oposar-se a les seves dades dirigint-se de forma escrita al responsable de protecció de dades a GESTIÓ EXTERNA, S.L. situat al carrer Diputació, 119, 3 º 2 ª 08011 Barcelona, juntament amb una còpia del seu DNI o passaport.